Witamy na stronach ZSO 13 w Gliwicach

Nasza szkoła w obiektywie

17
36
38
47
19
11
43
46
22
39
40
31
28
35
34
25
23
45
32
48
42
44
49
24
18
37
41
05
 

Spotkanie dla rodziców dzieci przedszkolnych

Email Drukuj

DRODZY RODZICE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW,

29 SIERPNIA O GODZINIE 16:00 ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI WSZYSTKICH GRUP (NA TERENIE PRZEDSZKOLA). ZE WZGLĘDU NA WAGĘ OMAWIANYCH SPRAW, PROSIMY PAŃSTWA O OBECNOŚĆ I ZAPEWNIENIE W TYM CZASIE OPIEKI SWOIM POCIECHOM.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE DLA ODDZIAŁU ZEROWEGO ODBYŁO SIĘ W CZERWCU, TYM SAMYM TERMIN SIERPNIOWY NIE JEST OBOWIĄZUJĄCY DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI SĄ PODOPIECZNYMI PANI MARIOLI STEFANIAK.

30 I 31 SIERPNIA OD GODZINY 13:00 DO 13:30 ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH. PROSIMY, BY PRZYSZŁE PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁY TEGO DNIA Z JEDNYM OPIEKUNEM.

WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH NASZE PRZEDSZKOLE PROSIMY O ZABRANIE OBUWIA ZMIENNEGO.

ZAPRASZAMY!

 

Poprawiony: środa, 29 czerwca 2016 19:38
 

Rekrutacja uzupełniająca do gimnazjum

Email Drukuj

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

do pierwszych klas GIMNAZJUM 2016/2017:

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas pierwszych w miejskich gimnazjach będzie prowadzona poza systemem, bezpośrednio w szkołach: od 22 lipca 2016 r. godz. 9.00 do 27 lipca 2016 r. godz. 15:00 (składanie wniosków).

Wniosek należy pobrać i złożyć bezpośrednio w placówce dysponującej wolnymi miejscami.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW i HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, INFORMACJA o WOLNYCH MIEJSCACH w Informatorze (22 lipca) oraz KRYTERIA, WNIOSKI I ZGŁOSZENIA do pobrania – znajdują się na stronie: nabor.pcss.pl/gliwice

Uwaga! Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata.

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

Poprawiony: czwartek, 21 lipca 2016 08:54